1973'den Bu Yana Çok Sular Akıttık...
 


    - JEOLOJİK SU ETUDU
Sondaj işlemi baslanılmadan önce etüd calısması yaptırılmalıdır.Etüd çalışması
Jeoloji Mühendisleri ve Jeofizik Mühendisleri tarafından yapılır.Amacı yeraltındaki suyun
niteliği ve hangi metrelere hangi mevkilere sondaj işleminn yapılması ile ilgili bilgi vermesidir
- KUYU AÇILMASI
- KUYUNUN TEÇHİZİ
Delme işlemi tamamlandıktan sonra kuyu belirtilen şekilde borulama
yapılacaktır.Kullanılan borular TSE ve DSİ stantarlarına uygun imal edilmiş yerlerden
temin edilecektir.
- YIKAMA ve ÇAKILLAMA
Çakıllama işlemi ile beraber kuyunun yıkama işlemi yapılacaktır.Kuyu uygun
işlemi kuyudan temiz su gelene kadar devam edecektir.
- ÇAKIL İKMAL BORUSU ve TECRİT
Kuyuların işletilmesi sonucu techiz borusu ile kuyu cidarı arasında çakıl dogusunun
akıfere nufus etmesi sonucu çakıl zarfından olması muhtemel boşluğun dışarıdan
atılacak çakıl ile zaman zaman ikmali gerekecek. Bunu sağlamak amacıyla tercit
betonunun kat edecek şekilde çakıl ikmal borusu kullanılacak. Tuzlu suların
kuyuya girişini engellemek amacıyla yüzeyden itibaren belirlenen mt arası çimento şerbeti ile
Tercit yapılacaktır .
- KUYU GELİŞTİRME
Yıkama ve çakıllama işleminin tamamlanmasından sonra kuyu kompresörle
geliştirilecektir.
- KUYU VERİM DENEYİ
Yapımı biten kuyunun hidrolik karekteristiklerinin tayini amacıyla sabit debili su
verim deneyi yapılacaktır. Deney sonuçları degerlendirilerek kuyunun işletme rejimi ve
bu rejime uygun pompanın karektiristikleri tespit edilecektir.

Sondajlarda Yapılan Başlıca Deneyler:
1. Basınçlı Su Deneyleri
2. Basınçsız Su Deneyleri
3. Dinamik Sondalama Deneyleri
4. Kesme Deneyleri
5. Kuyu İçi Yanal Yükleme Deneyleri